იყიდება ნატურალური თაფლი თბილისში, ხარისხის გარანტიით


იყიდება ნატურალური თაფლი თბილისში, ხარისხის გარანტიით. კარანტინის პირობებში ფასდაკლებული ფასი – 20 ლარი 1ლიტრი (14 ლარი კილო!) 🍯

Продается натуральный мёд в Тбилиси, с гарантией качества. Цена на время карантина со скидкой – 1 литр 20 Лари, (14 лари кг.) 🍯


💡საინტერესო ფაქტები:
ფუტკარმა 100 გრამი თაფლისათვის უნდა დაფაროს ორმოცდაექვსი ათასი კილომეტრი სკის გარშემო.🐝
💡Интересные факты:
Для того, чтобы собрать 100 граммов мёда, пчеле необходимо облететь сорок шесть тысяч километров. 🐝